UDRUŽENJE OVLAŠĆENIH PROCJENJIVAČA U BIH

PROFESIONALNA REGULATIVA

PROFESIONALNA REGULATIVA

"Procjenjivači moraju stalno održavati visoke standarde poštenja i integriteta i provoditi svoje aktivnosti na način koji ne šteti njihovim klijentima, javnosti, njihovoj profesiji i Udruženju ovlašćenih procjenjivača u Bosni i Hercegovini."

Izvod iz Kodeksa ponašanja ovlašćenih procjenjivača

Statutom regulišu se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju, ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, Ostvarivanju javnosti rada o članstvu i članarini, pravima i obavezama članova, unutrašnjoj organizaciji, organima, njihovom sastavu, ovlašćenjima, načinu odlučivanja, uslovima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu sticanja imovine, prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruženja ovlašćenih procjenjivača u Bosni i Hercegovini.