UDRUŽENJE OVLAŠĆENIH PROCJENJIVAČA U BIH

ČLANSTVO U UDRUŽENJU

ČLANSTVO U UDRUŽENJU OVLAŠĆENIH PROCJENJIVAČA U BIH

(Izvod iz Statuta Udruženja ovlašćenih procjenjivača u BiH)

Član 9.

Članom Udruženja može postati svako fizičko i pravno lice, koja prihvata ovaj Statut i pravila rada Udruženja.

Član 10.

Članom Udruženja se postaje upisom u registar članova Udruženja. Članovi Udruženja mogu biti s različitim statusom i obavezama: punopravni članovi, pridruženi članovi i članovi studenti. Punopravni članovi Udruženja mogu biti fizička lica koja imaju serifikat ovlašćenog procjenjivača koji dodjeljuje Udruženje ovlašćenih procjenjivača u Bosni i Hercegovini i pravna lica koja potpišu sporazum sa ovim Udruženjem. Strana fizička i pravna lica mogu vršiti procjenu vrijednosti samo uz saradnju domaćeg procjenjivača. U skladu sa navedenim izvještaj o procjeni preduzeća obavezno potpisuje i strano fizičko ili pravno lice koje vrši procjenu i domaći procjenjivači. Pridruženi članovi mogu biti fizička lica koja imaju fakultet (VII stepen). Članovi studenti mogu biti redovni studenti fakulteta (VII stepen).

Član 11.

Skupština Udruženja određuje godišnji iznos članarine za sve članove.

Član 12.

Prava i obaveze članova su: učestvovanje u radu i aktivnostima Udruženja s ciljem razvoja struke ovlašćenih procjenjivača, učestvovanje u upravljanju poslovima Udruženja, čuvanje i poboljšanje ugleda Udruženja, jačanje materijalne osnove Udruženja i stvaranje pretpostavki za kontinuirani razvoj, plaćanje članarine.

Član 13.

Članstvo u Udruženju ovlašćenih procjenjivača u Bosni i Hercegovini prestaje: prestankom rada Udruženja, svojevoljnim istupanjem, isključenjem uslijed profesionalne nekorektnosti, nepridržavanja odredaba zakona, Statuta i drugih akata Udruženja, i zbog neplaćanja članarine. Odluku o visini i vrsti članarine donosi Upravni odbor udruženja. Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja kalendarske godine ne plati članarinu za tekuću godinu. Odluku o isključenju člana Udruženja donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest (15) dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Upravnom odboru Udruženja. Skupština je dužna riješiti žalbu na svom prvom zasjedanju od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruženja o isključenju je konačna.