UDRUŽENJE OVLAŠĆENIH PROCJENJIVAČA U BIH

PUNOPRAVNI ČLAN IVSC

PRIDRUŽENI ČLAN TEGOVA

DJELATNOST UDRUŽENJA OVLAŠĆENIH PROCJENJIVAČA U BIH

POVEZANA JE S CILJEVIMA I OBUHVATA:

Obezbjeđenje finansijske stabilnosti i tehničkih uslova za rad Udruženja;

Izvođenje međunarodno priznatog programa edukacije za ovlašćene procjenjivače;

Organizovanje edukacije za ovlašćene procjenjivače putem pružanja kvalitetnih, pristupačnih programa stručnog usavršavanja za sadašnje potrebe i nadolazeće izazove članstva i struke;
Izdavanje knjiga, časopisa i drugih stručnih publikacija iz oblasti procjene vrijednosti pravnih lica, imovine, obaveza i kapitala i srodnih stručnih disciplina;

Pružanje stručne pomoći srednjim školama i fakultetima, te širenje svijesti o ulozi i značaju profesije procjene vrijednosti;

Razvijanje programa međunarodne saradnje, te uključivanje u rad strukovnih organizacija u Evropi i svijetu, i

Informisanje javnosti o svom radu.