UDRUŽENJE OVLAŠĆENIH PROCJENJIVAČA U BIH

PUNOPRAVNI ČLAN IVSC

PRIDRUŽENI ČLAN TEGOVA

OSNOVNI CILJEVI UDRUŽENJA
Razvoj profesije ovlašćenih procjenjivača kroz podizanje stručnog nivoa i ugleda ovlašćenih procjenjivača u cilju doprinosa i uticaja struke na privredni i društveni napredak Republike Srpske (BiH);
Uspostavljanje i održavanje specifičnih metodoloških standarda i etičkih pravila u skladu sa standardima i načelima procjene vrijednosti (Međunarodnim standardima vrednovanja - MSV, koje je donio Komitet za Međunarodne standarde vrednovanja);
Upoznavanje i informisanje članova o etičkim pravilima u skladu sa standardima i načelima vrednovanja;
Obuka i sertifikovanje lica za stručno i nezavisno obavljanje poslova procjene vrijednosti i njihova kontinuirana edukacija i profesionalni razvoj;
Zaštita etičkih pravila u interesu profesije;
Promovisanje profesionalne prakse ovlašćenih procjenjivača svim zainteresovanim stranama;
Istraživanje, širenje i promovisanje znanja i informacija u oblasti procjene vrijednosti, i
Priređivanje naučni i stručnih skupova članova kako bi se upoznali sa najboljim praksama procjene vrijednosti u savremenom svijetu.