UDRUŽENJE OVLAŠĆENIH PROCJENJIVAČA U BIH

REGISTAR ČLANOVA UDRUŽENJA

REGISTAR ČLANOVA UDRUŽENJA OVLAŠĆENIH PROCJENJIVAČA U BIH

U skladu sa Statutom, Udruženje ovlašćenih procjenjivača u BiH dužno je da vodi registar svojih članova. Prava i obaveze članova su: učestvovanje u radu i aktivnostima Udruženja s ciljem razvoja struke ovlašćenih procjenjivača, učestvovanje u upravljanju poslovima Udruženja, čuvanje i poboljšanje ugleda Udruženja, jačanje materijalne osnove Udruženja i stvaranje pretpostavki za kontinuirani razvoj i plaćanje članarine. Registar članova sa važećom licencom možete preuzeti klikom na dole naznačeni taster.