The Association of Certified Appraisers in Bosnia and Herzegovina

FULL MEMBER OF

ivsc

MEMBER OF

download
IVSC standardi
"Appraisers comply with these Standards either by choice or by requirement placed upon them by law or regulation or at the instructions of clients, intended users, a/or national societies or organizations."
From Code of Conduct for Certified Appraisers

Welcome!

OBAVJEŠTENJE

o održavanju redovne godišnje kontinuirane edukacije

Banja Luka, 26.11.2019.

Na osnovu Statuta Udruženja i člana 24. Pravilnika o uslovima sticanja sertifikata ovlašćenog procjenjivača, u sklopu redovne godišnje kontinuirane edukacije, Udruženje ovlašćenih procjenjivača u BiH organizuje specijalistički seminar koji će se održati dana, 13.12.2019. godine, na Banja Luka College, Ul. Miloša Obilića 30, Banja Luka, sa početkom u 11 časovaProgram i prijavu na seminar možete preuzeti ovdje.

OBAVJEŠTENJE

o održavanju instruktivne nastave

Banja Luka, 09.10.2019.

Obavještavamo Vas da će prvi blok instruktivne nastave za sticanje zvanja ovlašćenog procjenjivača započeti u petak, 11. oktobra 2019. godine sa početkom u 16.00 časova, u prostorijama Finrar-a, Mirka Kovačevića 13A, Banja Luka. Kandidati koji ne ispunjavaju uslove za sticanje zvanja ovlašćenog procjenjivača propisane aktima Udruženja ne mogu pohađati nastavu niti mogu pristupiti ispitu dok ne ispune uslove i za to dostave dokaze. Kandidati koji još uvijek nisu dostavili dokumentaciju za učlanjenje treba da dostave istu do petka, 11. oktobra 2019. godine, lično ili poštom, na dole navedenu adresu Udruženja. Podsjećamo Vas da treba da dostavite sljedeće: uvjerenje o državljanstvu, ovjerena kopija diplome o stečenom akademskom zvanju, ovjerena kopija radne knjižice (prva strana, podaci o završenoj školi i radnom stažu), potvrda o radnom iskustvu u trajanju od najmanje 5 godina u struci, ovjerena izjava ili uvjerenje o neosuđivanju za krivična djela zbog kojih ne biste mogli biti zakonski i moralno podobni za vršenje procjene vrijednosti preduzeća. Prilikom učlanjenja neophodno je da uplatite članarinu u iznosu od 30 KM na žiro račun Udruženja. Uplatu prvog dijela naknade za instruktivnu nastavu (max. tri rate, tj. po 500 KM) ili ukupnog iznosa od 1500 KM treba da izvršite do petka, 11. oktobra 2019. godine, a kopiju uplatnice je neophodno dati na uvid prije početka nastave. Broj žiro računa na koji možete uplatiti naknadu za instruktivnu nastavu i članarinu je: 562-099-80880154-03 (Primalac: Udruženje ovlašćenih procjenjivača u BiH). Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.